Публічні дані

Інформація, що розкривається на веб-сайті фінансової установу відповідності до вимог Положення про розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 05.11.2021 № 114

Орган, який забезпечує державне регулювання ринків фінансових послуг: Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Київ, вулиця Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
Email: nbu@bank.gov.ua

Відомості про найменування:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО».
Скорочене найменування (за наявності): ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»

Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:

Дата запису: 23.04.2015
Номер запису:
10741020000053979
ідентифікаційний код юридичної особи –
39761587

Відомості про місцезнаходження:

Код території за КОАТУУ: 8039100000
Місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, буд. 13/2 ЛІТЕРА "Б"
Поштова адреса:
01054, м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, буд. 13/2 ЛІТЕРА "Б"

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ:

Дата та номер рішення про внесення до Державного реєстру фінансових установ: 07.07.2015 № 1623

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Перевірити інформацію щодо реєстрації в Державному реєстрі фінансових установ (Комплексній інформаційній системі Національного банку України) можна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за гіперпосиланням https://kis.bank.gov.ua/.

Перелік власних вебсайтів:

https://investkredo.com/

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг:

Ліцензія «НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ», яка діє безстроково з 18.05.2017, видана НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ на підставі рішення № 1840 від 18.05.2017

Рішення про видачу ліцензії 1

Перевірити відомості щодо ліцензії можна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за гіперпосиланням https://kis.bank.gov.ua/

Ліцензія «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ,В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ», яка діє безстроково з 28.11.2017, видана НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ на підставі рішення № 4355 від 28.11.2017

Рішення про видачу ліцензії 2

Перевірити відомості щодо ліцензії можна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за гіперпосиланням https://kis.bank.gov.ua/

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги:

Посередники не залучалися

Відомості про режим робочого часу:

Робочі дні: з понеділка по п’ятницю.
Вихідні дні: субота, неділя.
Робочі години:
- З 09:00 год. до 18:00 год.,
перерва з 13-00 год. до 14-00 год.

Відомості про відокремлені підрозділи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

Власники істотної участі:

Відомості про власників істотної участі в надаванні фінансових послуг

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу:

Наглядова рада не створювалася, оскільки законодавство не вимагає обов’язкового утворення наглядової ради для таких фінансових компаній.
Виконавчим органом є директор Науменко Дмитро Олександрович.

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:

Звітність за 2015 рік

Звітність за 2016 рік

Звітність за 2017 рік

Звітність за 2018 рік

Звітність за 2019 рік

Звітність за 2020 рік

Звітність за 2021 рік

Звітність за 2022 рік

Інформацію про основні показники своєї діяльності:

Інформація знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, за гіперпосиланням: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6/

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Провадження у справі про банкрутство не порушувалося.
Процедура санації не відкривалася.

Наявність процедури ліквідації фінансової установи:

Не перебуває в процесі ліквідації.

Інша інформація про фінансову установу:

Звіт про корпоративне управління відсутній, оскільки фінансова компанія не є акціонерним товариством.


Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг:

Правила надання фінансових послуг (факторингу)

Правила надання коштів у кредит


Типові договори:

Договір надання коштів у кредит (примірний)

Договір факторингу (примірний)


Інформація про порядок взаємодії з клієнтами (споживачами фінансових послуг) та порядок розгляду звернень споживачів:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ (СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ)

Інформація, що розкривається на вебсайті фінансової установи

відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 09.07.2021 №79 "Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості"

Інформація щодо Нового кредитора

Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості), та порядок розгляду нею звернень громадян:

Договорів врегулювання заборгованості не укладалося із жодною Колекторською компанією.

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» при відступленні права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору зобов’язується протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит може здійснюватися лише фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

До нового кредитора переходять передбачені Законом України «Про споживче кредитування» зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Вищевказаний порядок застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.

Умови, за яких ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

За умови отримання ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» на підставі договору факторингу права грошової вимоги за договором про споживчий кредит та наявності простроченого боргу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» розпочинає дії щодо врегулювання простроченої заборгованості у власних інтересах.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» має право звернутися до Колекторських Компаній на будь-якому етапі заборгованості. Метою звернення до Колекторських Компаній буде врегулювання простроченої заборгованості та недопущення повторного прострочення платежу.

З метою запобігання ризиків, що пов’язані з несплатою простроченої заборгованості споживачами, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО», на свій розсуд, виходячи із внутрішніх розпорядчих документів, може прийняти рішення про відступлення прав вимоги новому кредитору за договором про споживче кредитування.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості:

Погашення простроченої заборгованості перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» здійснюється за наступними реквізитами:
Реквізити для оплати:
Отримувач: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»,
код ЄДРПОУ: 39761587;
ІВАN № UA 463348510000000000026500570;
в АТ «ПУМБ»;
Призначення платежу: Погашення кредитної заборгованості згідно Кредитного договору №____, Платник ___(ПІБ), ІПН ___ (ідентифікаційний номер платника)

Спосіб погашення простроченої заборгованості клієнт може вибрати на власний розсуд
Способи оплати зазначені на вебсайті у розділі ПОЗИЧАЛЬНИКАМ/РЕКВІЗИТИ
У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги у такій черговості:
- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Перелік контактних даних, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості):

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» не залучалося Колекторських компаній до врегулювання простроченої заборгованості.